WATER PURIFIER

ROMEO I

เครื่องกรองน้ำ สำหรับองค์กร กรองน้ำดื่มสะอาด บริสุทธิ์ สดใหม่ตลอดเวลา รุ่นยอดนิยม โรงพยาบาลส่วนมากเลือกใช้เพราะใช้งานสะดวกและสีสรรสะอาดตา

ROMEO I


ขนาดแท็งก์บรรจุน้ำ

 • ความจุแท็งก์น้ำร้อน 4 ลิตร 
 • ความจุแท็งก์น้ำเย็น 5 ลิตร
 • ความจุแท็งก์น้ำสำรอง 20 ลิตร
 
ประสิทธิภาพเครื่อง
 • ขนาด : กว้าง:370 x ลึก:410 x สูง:1300 (มม.)
 • น้ำหนักตัวเครื่อง : 47 กิโลกรัม
 • พลังไฟฟ้า : 600 (น้ำร้อน) , 80 (น้ำเย็น) (วัตต์)
 • กระแสไฟฟ้า : AC 220 / 50 - 60Hz 
 • กำลังการผลิต : 280 ลิตร / วัน 
 • รองรับผู้ใช้งานประมาณ : 60 คน
   
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 • เหมาะสำหรับธุรกิจและสำนักงานขนาดใหญ่
 • ผ่านการกรอง 4 ขั้นตอน ปราศจากเชื้อโรค
 • มีน้ำร้อน น้ำเย็น พร้อมดื่มตลอดเวลา
 • การออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม 
 • น้ำบริสุทธิ์ สะอาด สดชื่นผ่านการกรองระบบ RO.