FILTER & PARTS

Pre-Carbon Filter

Pre-carbon Filter


คุณสมบัติของไส้กรอง

  • ใช้ลดปริมาณคลอรีนในขณะที่น้ำไหลผ่าน
  • ช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำและป้องกันความเสียหายให้กับเยื่อกรองหลัก
  • สามารถปรับปรุง สี กลิ่น และรสของน้ำ ที่เกิดจากสารอินทรีย์ คลอรีนในน้ำ ผงซักฟอก และยาฆ่าแมลง